Het kan ons noch ons vermaak niet schaân,
al moeten wij in kou en dauw een uur op schildwacht staan!
DE STREKEN VAN REMBRANDT
Muziektheater rond het leven van de oude meester, vol muziek en lliederen die tot in zijn atelier geklonken hebben.
"Dit   is   het   verhaal   van   drie   muzikanten.   Drie   speellieden   uit   de   Amsterdamse   muziekherbergen   in   het   jaar onzes   Heren   1670.   Een   tijd   van   rijkdom   en   decadentie   voor   sommigen,   armoede   en   wanhoop   voor   anderen.   En wij? Wij spelen voor rijk en arm, voor een stuiver of een glas!
Dit is ook het verhaal van een schilder..... Zo lang dood is hij nog niet, en velen kennen zijn naam nog, Rembrandt. Maar er zijn er maar weinig die zich die man nu nog echt herinneren.
Erg toeschietelijk was hij niet, die Rembrandt. Uitgaan deed hij niet. Hij schilderde onafgebroken, en recht voor zijn raap. Dat maakte hem beroemd. Maar niet rijk.
Terug   nu,   naar   de   tijd   waarin   de   handel   van   Amsterdam   nog   ging   om   graan,   leer,   om   hout   en   hars,   in   plaats   van om   windhandel.   De   tijd   dat   de   mannen   nog   hun   eigen   lange   haar   hadden   in   plaats   van   een   pruik!   De   tijd   dat dominees nog dóminees waren, en de Oranjes nog vechtersbazen!"
Rembrandts leven in muziek en theater!
Kort   na   Rembrandts   dood   kijken   drie   speellieden   in   zijn   verlaten   atelier   terug   op   het   leven   van   de   schilder.   Ze doen   dat   met   muziek,   liederen   en   verhalen   uit   zijn   tijd   en   zijn   wereld.   De   drie   spelen   en   zingen   het   repertoire van   de   Leidse   schutterijfeesten,   de   Amsterdamse   muziekherbergen,   de   achterkamertjes,   markten   en   stegen   van de   17e   eeuw.   En   daarbij   alle   verhalen   die   langs   Rembrandts   schilderijen   voeren:   over   de   Spaanse   soldaten   die Rembrandts   geboortestad   Leiden   belegerden,   zijn   bepaald   niet   kunstzinnige   ouders,   zijn   drie   liefdes   en   zijn omgang met zijn leerlingen en klanten. Voor   De   Streken   van   Rembrandt    hebben   we   een   aparte   site   ingericht.   Daar   kunt   u   een   trailer   zien   en   meer   info krijgen.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door; Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB Fonds.
Het kan ons noch ons vermaak niet schaân,
DE STREKEN VAN REMBRANDT
Muziektheater   rond   het   leven   van   de   oude   meester,   vol muziek    en    lliederen    die    tot    in    zijn    atelier    geklonken hebben.
"Dit   is   het   verhaal   van   drie   muzikanten.   Drie   speellieden uit   de   Amsterdamse   muziekherbergen   in   het   jaar   onzes Heren    1670.    Een    tijd    van    rijkdom    en    decadentie    voor sommigen,   armoede   en   wanhoop   voor   anderen.   En   wij? Wij spelen voor rijk en arm, voor een stuiver of een glas!
Dit   is   ook   het   verhaal   van   een   schilder.....   Zo   lang   dood   is hij   nog   niet,   en   velen   kennen   zijn   naam   nog,   Rembrandt. Maar   er   zijn   er   maar   weinig   die   zich   die   man   nu   nog   echt herinneren.
Erg   toeschietelijk   was   hij   niet,   die   Rembrandt.   Uitgaan deed   hij   niet.   Hij   schilderde   onafgebroken,   en   recht   voor zijn raap. Dat maakte hem beroemd. Maar niet rijk.
Terug   nu,   naar   de   tijd   waarin   de   handel   van   Amsterdam nog   ging   om   graan,   leer,   om   hout   en   hars,   in   plaats   van om   windhandel.   De   tijd   dat   de   mannen   nog   hun   eigen lange   haar   hadden   in   plaats   van   een   pruik!   De   tijd   dat dominees    nog    dóminees    waren,    en    de    Oranjes    nog vechtersbazen!"
Rembrandts leven in muziek en theater!
Kort   na   Rembrandts   dood   kijken   drie   speellieden   in   zijn verlaten    atelier    terug    op    het    leven    van    de    schilder.    Ze doen   dat   met   muziek,   liederen   en   verhalen   uit   zijn   tijd   en zijn   wereld.   De   drie   spelen   en   zingen   het   repertoire   van de    Leidse    schutterijfeesten,    de    Amsterdamse    muziek- herbergen,   de   achterkamertjes,   markten   en   stegen   van   de 17e   eeuw.   En   daarbij   alle   verhalen   die   langs   Rembrandts schilderijen     voeren:     over     de     Spaanse     soldaten     die Rembrandts      geboortestad      Leiden      belegerden,      zijn bepaald   niet   kunstzinnige   ouders,   zijn   drie   liefdes   en   zijn omgang met zijn leerlingen en klanten.
Dit   programma   is   mede   mogelijk   gemaakt   door;   Prins   Bernhard Cultuurfonds en VSB Fonds.
al moeten wij in kou en dauw een uur op schildwacht staan!
Voor De Streken van Rembrandt  hebben we een aparte site ingericht. Daar kunt u een trailer zien en meer info krijgen.