STICHTING TWEE VIOLEN EN EEN BAS

!Stichting Twee Violen en een Bas heeft medio juni 2015 haar activiteiten beëindigd. Op 22 maart 2019 is de stichting opgeheven.

Stichting Twee Violen en een Bas is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan 'stichting 2VB' zijn daarom bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar. Op deze pagina legt de stichting verantwoording af van haar doen en laten.

Registratie en adres: de stichting is gevestigd te Wessel Gansfortstraat 16, 1064NP  Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09142384-0001. Het RSIN (fiscaal nummer) is 8133.75.265. De stichting is btw-plichtig.

Oprichting: de stichting is opgericht in 2004 en heeft als doel het bestuderen, verspreiden en uitvoeren van eenvoudige Nederlandse muziek uit de 17e, 18e en 19e eeuw - de muziek uit het uitgaansleven van toen. Het gaat hier om muziek die indertijd veelal gespeeld werd op een of twee violen met een bas.
De stichting doet dit op verschillende manieren: via research, CDs, publicatie van wetenschappelijke artikelen en boeken, speelboeken, studieboeken, workshops en optredens van musici.

Financiën: een deel van het werk van de stichting gebeurt pro deo, d.w.z. door vrijwilligerswerk. Dit geldt de research, het archiefwerk, dat nodig is voor de wetenschappelijke publicaties en de repertoirevorming. Het geldt ook voor het muzikale arrangeerwerk en het voorbereiden van alle andere publicaties. Ook het bureauwerk gebeurt zonder vergoeding. 
Het laten uitvoeren van de muziek brengt kosten met zich mee: de honoraria van de musici, het publiciteitsmateriaal, de kostuums en podium-attributen, de CDs. Door het nagenoeg wegvallen van de vroegere subsidiemogelijkheden is de stichting praktisch afhankelijk van de inkomsten uit optredens en uit de verkoop van CDs.

Sinds 2015 is de stichting niet meer aktief. De vroeger betrokken musici werken momenteel los van de stichting.